Історичними завданнями створення і діяльності профспілок є представництво інтересів людини праці та правовий захист працюючих. Вже понад чотири десятиліття Профспілка працівників державних установ м. Києва незмінно дотримується цих завдань. Правовий захист, як пріоритетна функція профспілкової діяльності, міститься не тільки в законодавстві, а й зафіксована у статутних та програмних документах Профспілки держустанов Києва.

Зважаючи на стрімкий розвиток та постійні зміни, що відбуваються в правовому полі держави, Профспілка держустанов Києва, використовуючи багаторічний досвід, постійно вдосконалює правову роботу, впроваджує нові напрями, форми та методи правового захисту.

Фахові консультації

Членами профспілки держустанов Києва, яких налічується понад 30 тисяч, найактивніше використовується можливість отримання безплатної юридичної допомоги фахівцями апарату міського комітету. Консультування проводиться через відкриту телефонну лінію, електронну пошту, офіційний інтернет-сайт та сторінку у соціальній мережі Фейсбук. Усього впродовж року забезпечується понад півтори тисячі таких консультацій.
Юристи міського комітету також представляють права членів профспілки в суді. Нині триває процес щодо колективного представництва права понад 1300 працівників про належний рівень оплати праці. В практиці судового представництва юристами є позитивні приклади поновлення на роботі незаконно звільнених працівників, зокрема голів профспілкових організацій.

Громадський контроль

Важливою формою правового захисту є також попередження можливих порушень трудових прав працівників. Для цього постійно здійснюються перевірки підприємств та установ, в яких діють організації Профспілки, з метою виявлення порушень трудового законодавства. Значним поштовхом у розвитку правозахисної діяльності стало створення 2012 року Правової інспекції праці Профспілки працівників державних установ м. Києва, інспекторами якої систематично проводяться моніторинг та громадський контроль стану охорони праці та дотримання трудового законодавства в організаціях та відомствах, охоплених профспілковим представництвом. Правовою інспекцією також ведеться активна діяльність щодо розробки узагальнень та методичних рекомендацій з правових питань для членів профспілки та профкомів членських організацій. Наприклад, у 2017-2018 роках за участю правових інспекторів підготовлено понад 30 письмових роз’яснень з юридичних питань. Правові інспектори праці також беруть участь у підготовці та проведенні семінарів та робочих нарад з профактивом міського комітету, до порядку денного яких  обов’язково включаються питання правової роботи. Багаторічною практикою є випуск щорічного посібника «Запитуйте-відповідаємо», в якому публікуються найцікавіші запитання членів профспілки та профорганізацій.
Своє оперативне реагування мають і письмові звернення членів профспілки на незаконні дії роботодавця. У міському комітеті профспілки проводиться постійний аналіз за видами порушень, які допускають роботодавці. Такі узагальнення дають змогу конкретизувати плани роботи постійних комісій міськкому, а також навчальні програми профспілкових активістів.

Законодавчі ініціативи

Оскільки навчання виборних працівників профкомів також є однією із форм правозахисної роботи, Профспілкою цьому питанню приділяється окрема увага. Знання трудового законодавства та вміння вчасно реагувати на його порушення — одне з основних завдань профкомів. Саме тому на постійні навчальні семінари запрошуються як вперше обрані на профспілкові посади працівники, так і досвідчені профспілковці. Під кожну навчальну групу розроблені окремі тематичні лекції, презентації та методичні матеріали. Участь у таких навчальних семінарах беруть також досвідчені фахівці різних державних органів, досвід та знання яких сприяють профспілковим організаціям у їх розвитку та реалізації основних завдань щодо профспілкового захисту.
Окрім обстоювання належного рівня заробітної плати працівників в судовому порядку, Профспілкою здійснено низку кроків щодо ініціювання процесу внесення змін до законодавства України у відновленні гарантій на захист профспілковими органами працівників правоохоронної сфери, зокрема прокуратури та національної поліції. З цією метою міським комітетом направлено відповідні пропозиції ряду народних депутатів та комітетів Верховної Ради України. Приємно відзначити, що Інститутом законодавства Верховної Ради України, на основі зазначених звернень, розроблено пропозиції та зауваження щодо запропонованих ініціатив, переважну більшість яких підтримано. В результаті Комітетом з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення 3 жовтня, проект закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав деяких категорій працівників (реєстр. № 8403), поданий народним депутатом України Карпунцовим В. В. на основі пропозицій Профспілки, рекомендовано парламенту ухвалити в першому читанні за основу.

Соціальне партнерство

До правозахисної роботи Профспілка відносить також і розвиток соціального партнерства. Оскільки безпосереднє регулювання виробничих, трудових та соціально-економічних відносин на підприємствах і в організаціях здійснюється на основі колективних договорів, їх укладанню та реалізації приділяється важливе значення. Прагнучи до охоплення колдоговорами всіх працівників, Профспілка постійно стимулює до процесу їх укладання. Для цього проводяться відповідні роз’яснення профкомам, трудовим колективам та роботодавцям щодо переваг, які надає колективний договір. Юристами міського комітету розробляються проекти договорів для окремих підприємств, проводяться перевірки виконання діючих та надається консультативна та практична допомога в процесі ведення переговорів та укладанні нових колективних договорів. Така діяльність міського комітету значно сприяє збільшенню кількості працівників, які регулюють свої відносини з роботодавцями на основі взаємних прийнятих зобов’язань. За даними середини поточного року, в Профспілці укладено 428 колективних договорів, якими охоплено 43 878 працівників та службовців, що становить 97 відсотків загальної кількості працюючих на підприємствах та установах, де діють організації Профспілки. Слід також зазначити, що Профспілкою працівників державних установ м. Києва щорічно проводиться конкурс на кращий колективний договір, переможці якого отримують вагомі нагороди та заохочення.
Профспілка також активно проводить роботи щодо розвитку соціального діалогу з роботодавцями та органами виконавчої влади і місцевого самоврядування. Така діяльність міськкому сприяє формуванню та реалізації державної соціальної та економічної політики, регулюванню трудових, соціальних та економічних відносин.
Предметом укладених угод є забезпечення дотримання гарантованих законодавством України трудових прав працівників шляхом упередження порушень законодавства, вжиття заходів до відновлення порушених прав працівників та ініціювання притягнення до відповідальності винних у порушеннях роботодавців, проведення профілактичної роботи щодо недопущення порушень трудових прав найманих працівників. Такі угоди укладено з Міжрегіональним управлінням Нацдержслужби у м. Києві, Київській, Чернігівській та Черкаській областях, Київським міським центром зайнятості, Головним управлінням Пенсійного фонду України в м. Києві (діяла впродовж 2016-2017 років), Департаментом соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Юридичний потенціал

Разом з тим питання правової діяльності Профспілки не зводяться лише до надання консультацій спілчанам чи представництва їх інтересів в судових органах. Сьогодні Профспілка, налічуючи понад 400 членських організацій, постійно здійснює організаційне та юридичне супроводження їх діяльності. Тому питання легалізації, оподаткування, кадрового діловодства, методичного забезпечення, підтвердження репрезентативності, навчання активістів також лежать в площині діяльності керівництва та апарату Профспілки.
Приємно відзначити, що юридичний потенціал Профспілки та, відповідно, здатність професійно обстоювати інтереси спілчан не обмежується тільки силами апарату міського комітету та Правової інспекції праці. В міському комітеті ефективно діють низка постійних комісій за окремими напрямами роботи, та, найголовніше — допомогу у захисті прав працівників державних установ надають голови профкомів членських організацій, які є досвідченими фахівцями у сфері правового захисту, охорони праці та державного управління. Серед них Андрій Москаленко, який представляє профспілкову організацію Верховної Ради України, Лідія Сурмачевська — голова профкому Верховного Суду, Лариса Яремчук, яка очолює профком Державної служби України з питань праці, Валентина Негієвич —Національне агентство України з питань державної служби, Наталія Олійник — Міністерство фінансів України та багато інших.
Володіючи таким потужним юридичним потенціалом, вміннями, знаннями та досвідом голів профкомів членських організацій у профспілковій роботі, Профспілка працівників державних установ м. Києва із впевненістю продовжує свою діяльність у представництві та захисті людини праці.

Дмитро СКАКОВСЬКИЙ, завідувач організаційно-правового відділу Київського міського  комітету профспілки працівників державних  установ.