Організатори Круглого столу: Чорнобильська асоціація народних депутатів України (ЧАНДУ), Координаційна рада чорнобильських громадських та благодійних організацій.
У роботі Круглого столу взяли участь представники Міністерства екології та природних ресурсів, Міністерства соціальної політики, Міністерства охорони здоров’я, Міністерства юстиції, Правління Пенсійного фонду України, Київської обласної державної адміністрації, секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, громадських організацій чорнобильців.
Заслухавши та обговоривши інформацію представників центральних органів виконавчої влади України і доповідь співголови ЧАНДУ В. Ю. Арешонкова, учасники Круглого столу зазначають, що Кабінетом Міністрів України, міністерствами та іншими органами державної влади не вжито належних заходів для виконання Резолюції Пам’ятного круглого столу на тему: «Проблеми соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», що відбувся 24 квітня 2018 року. Доручення Прем’єр-міністра України В. Б. Гройсмана міністру соціальної політики, міністру екології та природних ресурсів, виконувачу обов’язків міністра охорони здоров’я, міністру фінансів, віце-прем’єр-міністру — міністру регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, міністру юстиції, голові правління Пенсійного фонду залишилося без належного реагування.
Учасники Круглого столу змушені констатувати відсутність в органах державної влади системного бачення шляхів розв’язання комплексу чорнобильських проблем, передовсім соціальних, поновлення прав учасників ліквідації аварії на ЧАЕС та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.
Зокрема, до цього часу не винесено на розгляд громадськості проект нової Загальнодержавної програми подолання наслідків Чорнобильської катастрофи, хоч дія попередньої програми завершилася у 2010 році.
Не зроблено жодного практичного кроку для виконання рішень національних судів і Європейського суду з прав людини, прийнятих за позовами чорнобильців, а також виконання Рішення Конституційного Суду України в справі за конституційним поданням 50 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) підпунктів 2—7, 12 та 14 пункту 4 розділу I Закону України «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України» від 28 грудня 2014 року № 76-VIII від 17 липня 2018 року № 6-р/2018, яким визнано неконституційними низку положень зазначеного закону щодо скасування гарантій соціального захисту чорнобильців.
Залишилися без реагування положення Резолюції Пам’ятного круглого столу щодо відновлення життєво важливих бюджетних програм: «Комплексне медико-санітарне забезпечення та лікування онкологічних захворювань із застосуванням високовартісних медичних технологій громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» і «Забезпечення житлом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи». У Верховній Раді України гальмується розгляд низки законопроектів, спрямованих на поновлення та осучаснення соціальних прав чорнобильців.
Міністерством соціальної політики України, всупереч обіцянкам міністра, даним чорнобильській громадськості півтора року тому, не подано для погодження громадськими організаціями чорнобильців проекту постанови Кабінету Міністрів України про вдосконалення пенсійного забезпечення ліквідаторів та громадян, які отримали інвалідність внаслідок Чорнобильської катастрофи. Не виконано й відповідні доручення, що містяться в Указі Президента України «Про додаткові заходи з відродження територій, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, із соціального захисту постраждалих осіб, безпечного поводження з радіоактивними відходами» від 5 липня 2018 року № 196/2018.
Не розпочато реалізацію державної програми відшкодування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, витрат на лікування в закладах охорони здоров’я на території України, придбання ліків, що відсутні в таких закладах, виробів медичного призначення, протезів, крім зубного протезування дорогоцінними металами та металокерамікою.
Міністерство охорони здоров’я України, по суті, самоусунулося від виконання конституційної функції надання гарантованої якісної безоплатної медичної допомоги чорнобильцям. На окремих територіях, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, населення й досі споживає продукти з перевищенням гранично допустимих норм вмісту радіонуклідів.
Під час розгляду бюджетного запиту Міністерства соціальної політики та при прийнятті Державного бюджету України на 2019 рік не врахована реальна потреба в коштах на виплату грошових компенсацій та допомог відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», що не дасть змогу забезпечити відповідні виплати у 2019 році.
Зважаючи на викладене, учасники Круглого столу вважають за необхідне звернути увагу Кабінету Міністрів України, міністерств, інших органів державної влади на необхідність виконання Резолюції Пам’ятного круглого столу від 24 квітня 2018 року, зокрема:

Кабінету Міністрів України за участю Національної академії наук України із залученням представників ЧАНДУ та громадських організацій чорнобильців підготувати Комплексну державну програму подолання наслідків Чорнобильської катастрофи на найближче десятиліття, основною складовою якої має стати державна програма соціального захисту та надання гарантованої медичної допомоги учасникам ліквідації аварії на ЧАЕС та громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, інших ядерних аварій та випробувань;

Президенту України, Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України обов’язково залучати представників ЧАНДУ і громадських організацій чорнобильців до розроблення та реалізації законодавчих і нормативних актів з питань подолання наслідків Чорнобильської катастрофи та захисту прав чорнобильців;

Кабінету Міністрів України, Міністерству охорони здоров’я України, Національній академії медичних наук України в процесі реформування системи охорони здоров’я забезпечити гарантований Конституцією України та Законом України «Про соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» належний рівень лікування чорнобильців, не допускати скорочення чи перепрофілювання спеціалізованих медичних закладів;

Кабінету Міністрів України, Міністерству юстиції України, Міністерству соціальної політики України, Міністерству охорони здоров’я України, Міністерству фінансів України, Національній академії наук України та Національній академії медичних наук України спільно з ЧАНДУ та громадськими організаціями чорнобильців розробити дієві заходи для виконання рішень національних судів і Європейського суду з прав людини, прийнятих за позовами чорнобильців.
Учасники Круглого столу також рекомендують:

1. Верховній Раді України:
1) невідкладно, до 33-х роковин Чорнобильської катастрофи, розглянути та прийняти законопроекти, спрямовані на поновлення порушених прав чорнобильців (реєстр. № 4442, № 4442-1, № 6736, № 8308, № 8308-1, № 8355, № 8355-1, № 8508, № 9016);
2) невідкладно прийняти Постанову Верховної Ради України про затвердження Голови та складу Національної комісії з радіаційного захисту населення України (реєстр. № 6586).
2. Кабінету Міністрів України:
1) невідкладно, до кінця поточного року, прийняти підготовлені громадськими організаціями чорнобильців зміни до Постанови Кабінету Міністрів України «Про підвищення рівня соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» № 1210 від 23.11.2011;
2) невідкладно подати до Верховної Ради України законопроекти щодо виконання рішень національних судів і Європейського суду з прав людини, прийнятих за позовами чорнобильців, та Рішення Конституційного Суду України від 17 липня 2018 року № 6-р/2018;
3) ініціювати внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік», передбачивши:
— фінансування бюджетної програми КПКВК 2501200 «Соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» в сумі не менше 3,8 млрд гривень з розшифровкою усіх напрямів витрат;
— відновлення бюджетної програми КПКВК 2301490 «Комплексне медико-санітарне забезпечення та лікування онкологічних захворювань із застосуванням високовартісних медичних технологій громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» з фінансуванням у сумі не менше 120 млн гривень;
— відновлення бюджетної програми «Забезпечення житлом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» з фінансуванням у сумі не менше 300 млн гривень;
— додаткове фінансування для виконання норм зазначених законопроектів і проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо підвищення рівня пенсійного забезпечення чорнобильців;
4) ужити заходів для відновлення безоплатного забезпечення чорнобильців ліками за рецептами лікарів;
5) внести зміни до Постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання видачі посвідчень особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та іншим категоріям громадян» від 11 липня 2018 року № 551 з метою встановлення реальних термінів обміну посвідчень та врегулювання спірних питань;
6) включити Національний науковий центр радіаційної медицини НАМН України до переліку об’єктів критичної інфраструктури держави.
3. Міністерству соціальної політики України негайно розпочати реалізацію відшкодування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, витрат на лікування в закладах охорони здоров’я на території України, придбання ліків, що відсутні в таких закладах, виробів медичного призначення, протезів, крім зубного протезування дорогоцінними металами та металокерамікою, у сумі 6 млн гривень.
Учасники Круглого столу наполягають на проведенні до кінця 2018 року зустрічі Прем’єр-міністра України В. Б. Гройсмана з представниками ЧАНДУ та Координаційної ради чорнобильських громадських та благодійних організацій.
Вважаємо за необхідне оприлюднити цю Резолюцію в газеті «Голос України» та надіслати текст Резолюції до Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Міністерства соціальної політики, Міністерства екології та природних ресурсів, Міністерства охорони здоров’я, Міністерства фінансів, Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, Міністерства юстиції, Міністерства енергетики та вугільної промисловості, Пенсійного фонду України.