Це передбачено доопрацьованим проектом закону «Про внесення змін до Закону України «Про позашкільну освіту», оприлюдненим на сайті МОН. Документ підготовлено на виконання Закону України «Про освіту». Він має удосконалити правове регулювання освітнього процесу в системі позашкільної освіти, а також створити умови рівного доступу до неї. Зауваження та пропозиції до проекту у міністерстві прийматимуть до 20 січня.

У МОН очікують, що реалізація проекту закону позитивно впливатиме на розвиток та модернізацію позашкільної освіти на принципах компетентісного підходу, доступності, орієнтації на потреби дітей та   їхніх батьків.
Проектом, зокрема, передбачено: уточнення термінології в системі позашкільної освіти; розширення змісту поняття системи позашкільної освіти; розмежування основних завдань позашкільної освіти, основних засад державної політики та принципів освітньої діяльності в системі позашкільної освіти; визначення повноважень органів державної влади та місцевого самоврядування щодо системи позашкільної освіти; встановлення системи забезпечення її якості.
Здобуті в закладах позашкільної освіти уміння тепер матимуть більшу вагу. Законопроектом передбачено, що «компетентності, здобуті за освітніми та навчальними програмами позашкільної освіти, можуть враховуватися та визнаватися на відповідному рівні освіти». Як пояснюють експерти, на практиці це можна реалізувати так: спортивні досягнення учня зараховуватимуть як шкільні оцінки з фізкультури.
Цікаво, що позашкільну освіту можна буде здобувати і заочно. Законопроектом передбачено свободу у виборі напрямів, форм і темпів здобуття позашкільної освіти, освітніх і навчальних програм. «Здобуття позашкільної освіти може відбуватися в очній, дистанційній, індивідуальній та інших формах з урахуванням можливостей та потреб суб’єкта освітньої діяльності в системі позашкільної освіти та здобувача позашкільної освіти», визначено в законопроекті. Здобуття позашкільної освіти забезпечуватиметься суб’єктами освітньої діяльності в системі позашкільної освіти, а також може забезпечуватися сім’єю.
Законопроектом врегульовано й кадрові питання. Керівника державного чи комунального закладу позашкільної освіти призначатимуть за результатами конкурсу на шестирічний термін. Серед його підлеглих на посадах педагогічних працівників можуть бути люди з непрофільним дипломом або взагалі без вищої освіти.
«Педагогічним працівником у системі позашкільної освіти може бути також особа, яка не має вищої педагогічної або іншої вищої фахової освіти, але володіє практичним досвідом, знаннями, вміннями у галузі народних художніх промислів, мистецтв, науки, техніки, спорту або за іншими напрямами позашкільної освіти, моральні якості та стан здоров’я якої дозволяють виконувати професійні обов’язки, — йдеться у законопроекті. — Такі особи можуть бути призначені на посаду педагогічного працівника строком на один рік і можуть продовжити працювати на відповідних посадах педагогічних працівників системи позашкільної освіти після їх успішної атестації...». Крім атестації, законопроект передбачає сертифікацію педагогічних працівників у системі позашкільної освіти, але деталі невідомі.
Принцип «гроші ходять за дитиною», який МОН раніше обіцяв застосувати до фінансування закладів позашкільної освіти, в документі не згадується. Як і можливість за рахунок державних ваучерів частково спонсорувати отримання дитиною позашкільної освіти в приватних закладах.
Відповідно до 26-ї статті законопроекту, «фінансування державних і комунальних закладів позашкільної освіти здійснюється за рахунок коштів відповідних бюджетів, приватних закладів позашкільної освіти — за рахунок коштів засновників (власників)». Фінансування суб’єкта освітньої діяльності в системі позашкільної освіти всіх форм власності може здійснюватися також за рахунок додаткових джерел, не заборонених законом. Водночас передбачено, що «Держава може сприяти розвитку позашкільної освіти шляхом надання відповідних освітніх субвенцій».
Сподіватися, що всі гуртки та секції будуть для дітей безплатними, не випадає. З ухваленням змін до закону тенденція до комерціалізації позашкільної освіти не зміниться, кажуть експерти.
Окремо автори проекту згадали про мистецькі школи: «Оплата навчання в мистецькій школі в межах освітньої програми, фінансування якої забезпечується за рахунок коштів державного або місцевого бюджету, є частковою компенсацією вартості навчання здобувача початкової мистецької освіти. Загальний обсяг коштів, які надходять як плата за навчання в мистецькій школі, в середньому може становити від семи до десяти відсотків від загального фонду оплати праці, передбаченого школі на відповідний фінансовий рік». Вихованці багатодітних та малозабезпечених сімей, діти з інвалідністю та з особливими освітніми потребами, сироти і позбавлені батьківського піклування здобуватимуть позашкільну освіту безоплатно. Порядок компенсації відповідних коштів з державного та місцевих бюджетів затверджуватиметься Кабінетом Міністрів.

Вл. інф.