Студенти-кібернетики під час хакатону.

КНУ імені Тараса Шевченка — 185

Київ — колиска кібернетики континентальної Європи

Найважливіші досягнення науково-технічного прогресу Радянського Союзу після Другої світової війни відбулись у галузі космонавтики, важкої промисловості та кібернетики. Успіхи з комп’ютеризації та інформаційних технологій безпосередньо пов’язані з українськими вченими і Київським державним університетом імені  Т. Г. Шевченка. У той час Київ став опорним майданчиком для розвитку нової науки — кібернетики. Саме з Києвом пов’язане створення першої в континентальній Європі електронно-обчислювальної машини (1951 р.), заснування Обчислювального центру АН УРСР (1957 р.) та Інституту кібернетики (1962 р.). Логічно, що за таких обставин різко зросла потреба в спеціалістах — розробниках програмного забезпечення, фахівцях із чисельних методів оптимізації, баз даних, інформаційних систем та їхнього застосування.

Факультету кібернетики 50 років!

З ініціативи академіка АН УРСР, засновника наукової школи кібернетики в Україні, директора Інституту кібернетики НАН України Віктора Глушкова та декана механіко-математичного факультету професора Івана Ляшка в Київському державному університеті імені Т. Г. Шевченка було організовано факультет кібернетики у складі     4 кафедр: кафедра обчислювальної математики, теоретичної кібернетики, економічної кібернетики та прикладної лінгвістики (наказ міністра вищої і середньої спеціальної освіти УРСР № 258 від        6 травня 1969 р.). Першим деканом новоствореного факультету кібернетики було призначено        І. Ляшка. У серпні того ж року на факультеті було засновано кафедру моделювання складних систем. Нині 6 травня відзначається як день народження факультету.

Із спогадів І. Ляшка про створення та становлення факультету

«Кадрова ситуація у перші дні створення нового факультету була дуже напруженою — було лише 28 викладачів. Велику допомогу надав нам В. Глушков, завдяки якому до викладацької роботи було залучено кращих фахівців Інституту кібернетики. Не легше було із навчальними програмами і посібниками — багатьох із них просто не існувало. Програми з класичних курсів ми запозичили у механіко-математичного факультету, а програми курсів суто «кібернетичних», таких як «програмування», «обчислювальні машини і системи» тощо, розробляли, відлагоджували і згодом використовували буквально «з коліс». Всупереч побоюванням керівництва університету на новостворений факультет був чи не найбільший конкурс серед природничих факультетів. Студентами першого набору 1969/70 навчального року стали 110 осіб. Буквально за декілька літ факультет кібернетики став одним із провідних в університеті».

Ідеї В. Глушкова, які випередили час

Безперечно, В. Глушков здійснив визначальний вплив на розвиток вітчизняної наукової школи кібернетики. Багато ідей, які він розроблював, випередили час і сьогодні залишаються актуальними в сучасних комп’ютерних науках, знаходять своє відображення в навчальних курсах факультету. Йдеться, зокрема, про ідеї В. Глушкова в галузі штучного інтелекту, розпізнавання мови і зорових образів, інтелектуальної робототехніки, систем дистанційного захисту об’єктів, досліджень інтелектуальних здібностей людини. Він вважав, що «інформаційні технології в майбутньому революційно перетворять всі сторони людської діяльності». Сьогодні справедливість його слів є очевидною.

«Факультет комп’ютерних наук та кібернетики — провідний науково-дослідний підрозділ КНУ»

Анатолій Анісімов, декан факультету комп’ютерних наук та кібернетики КНУ імені Тараса Шевченка, доктор фізико-математичних наук, професор, член-кореспондент НАН України.

Так склалось, що Київ у той час став одним із провідних світових центрів кібернетики. Значною мірою цьому сприяв і Київський державний університет імені Т. Г. Шевченка, де в 1969 р. було створено перший факультет кібернетики для підготовки фахівців із комп’ютерних наук. Від самого початку створення факультету на ньому почали проводити актуальні наукові дослідження. І сьогодні ми тримаємо цю високу планку: на факультеті успішно розвиваються 5 наукових шкіл.

Час не стоїть на місці. У світі активно розвиваються різні складові кібернетики, виокремився новий напрям — комп’ютерні науки. Тому, відповідно до викликів часу, в 2016 р. наш факультет було перейменовано на факультет комп’ютерних наук та кібернетики.

Репутація факультету формується його викладачами та науковими співробітниками, випускниками і нинішніми студентами. Наші випускники є засновниками IT-компаній та стартапів зі світовими іменами (Invisible.io, Preply), очолюють міжнародні ІТ-гіганти та ІТ-підрозділи міжнародних компаній (Samsung R&D Ukraine, Microsoft Ukraine). Студенти факультету проходять стажування у кращих ІТ-компаніях та університетах світу (Google, Facebook, Microsoft, MIT). Ми проводимо спільні дослідження з європейськими університетами щодо сучасних напрямів computer science, підтримуємо співпрацю із топовими ІТ-компаніями України та світу.

Ми віримо, що сьогоднішні випускники-кібернетики будуть потрібними в Україні та за її межами, впевнені, що бренд нашого факультету посідатиме достойне місце серед світових наукових центрів. І, головне, здобутки будуть такими, що приваблюватимуть молодь до оволодіння сучасними науковими знаннями для успішної самореалізації.

1. Факультет комп’ютерних наук та кібернетики в цифрах:

- Кількість вступників на бакалаврат (2011—2018)
Рік        2011    2012    2013    2014    2015    2016    2017    2018
К-сть     285      192       213      193      159      263     266       299
студентів
- Кількість студентів на міжнародних стажуваннях (2011—2018)
Рік    2011    2012    2013    2014    2015    2016    2017    2018
К-сть     3          4          5         15        30        55       60         65
студентів

2. Факультет сьогодні:
— 9 кафедр,
— 104 викладачі,
— 4 науково-дослідні лабораторії, 2 науково-дослідні сектори,
— 1300 студентів,
— 40 аспірантів та докторантів,
— підготовлено приблизно 6000 фахівців у галузі кібернетики, приблизно 400 кандидатів та 60 докторів наук,
— 5 наукових шкіл,
— 4 освітні програми бакалавра,
— 7 освітніх програм магістратури,
— 4 освітньо-наукові програми аспірантури (PhD),
— 2 спеціалізовані видання,
— організатор 7 міжнародних наукових конференцій.

3. Розробки факультету:

Розпізнавання сигналів:
розпізнавання, обробка та аналіз комунікативної інформації (тексти та усна мова, жестова мова, обличчя та емоції людини, читання по губах);
метод комп’ютерної цитологічної діагностики патологій щитовидної та молочної залоз;
система попередження дорожніх ситуацій у реальному часі.

Моделювання процесів:
для розв’язання екологічних проблем;
для сільського господарства;
реабілітації та лікування опорно-рухового апарату людини.

Штучний інтелект:
комп’ютерна лінгвістика;
додаткова реальність;
комп’ютерний зір;
блокчейн-технології.

Студенти-кібернетики КНУ — достойне покоління світової IT-індустрії
Олімпіади

Студенти факультету комп’ютерних наук та кібернетики КНУ щорічно беруть участь у міжнародних і національних олімпіадах з інформатики та програмування різного рівня.

Одним із найпрестижніших змагань є Першість чемпіонату світу з програмування серед студентів вищих навчальних закладів, який щорічно проводить асоціація комп’ютерної техніки (АСМ ICPC). Перша команда КНУ представляла університет навесні 2009-го на фінальній першості та одразу посіла 34-те місце в загальному командному заліку. У 2010 році наша команда посіла четверте абсолютне місце і здобула золоті нагороди чемпіонату. У 2013-му факультетська команда у фіналі ACM ICPC виборола срібні медалі чемпіонату світу.

Студенти факультету активно беруть участь в інших заходах. Так, на Відкритій міжнародній олімпіаді з програмування ім.     С. О. Лебедєва — В. М. Глушкова KPI-OPEN щороку впродовж останніх 10 літ команда кібернетиків із КНУ регулярно посідає призові місця.

Хакатони

Одна з найефективніших форм навчання через практику в оточенні фахівців — це хакатони, такий формат заходу, коли команди працюють над вирішенням поставленої проблеми шляхом розроблення програмного рішення і демонстрації результатів наприкінці події. Хакатони дають можливість учасникам не лише позмагатись у вузькому вмінні чи специфічній галузі знань, а й виявити ширші здібності — підприємницькі, організаційні, маркетингові. На факультеті комп’ютерних наук та кібернетики проводиться дедалі більше хакатонів, що є ознакою довіри до факультету з боку відомих ІТ-компаній і визнанням рівня підготовки наших студентів. Більшість із них організована за підтримки провідних українських та зарубіжних IT-компаній: Facebook, Apostera, Ring Ukraine (Amazon), Augmented Reality, Snap, 3D Look та багатьох інших.

Стажування та ярмарки вакансій

Бажання отримати практичні навички під час навчання — одна з головних вимог сучасних студентів. Від потенційних роботодавців часто можна почути: «Віддаємо перевагу здобувачу із досвідом роботи». Як сумлінному студенту, який прагне добре вчитися, відвідує пари та вчасно готує домашні завдання, отримати такий практичний досвід без відриву від навчання? Зі свого боку, IT-компанії розуміють, що справжнього фахівця для себе потрібно готувати ще під час його навчання в університеті, щоб після отримання диплома він був повністю зорієнтований на специфіку компанії. Залучити кращих студентів стає можливим під час професійних стажувань. У 2019 р. факультет відкриває в магістратурі освітню програму «Математичні методи штучного інтелекту» денної форми навчання з елементами дуальної освіти, яка розроблена спільно із компанією Samsung. Сьогодні факультет активно співпрацює з IT-гігантами, а найкращі студенти проходять стажування в Google, Microsoft, Facebook, Samsung, Epam, IBM, Intel, Genesis, Global Logic, Infopulse, 1+1, Evo, Netcracker, UBISOFT та інших компаніях. Так, у 2011 р. стажерів було менше 5, а в 2018 р. у цих компаніях стажувалося вже понад 60 осіб.

Набирає обертів такий формат співпраці студента і компанії, як інтернатура — останніми роками щорічно кілька десятків студентів факультету виборюють право пройти безплатне тримісячне навчання і стажування в Америці та Європі.

Ще одним способом «познайомити» студента і роботодавця під час навчання є організація ярмарків вакансій — «TETRIX» та «KNU IT-day». Двічі на рік провідні IT-компанії приходять на факультет зі своїми пропозиціями щодо стажування, курсів та працевлаштування для майбутніх айтішників, а також проводять олімпіади, воркшопи, майстер-класи, щоб поінформувати студентів про вимоги до рівня знань і навичок. Як результат — випускники факультету успішно працюють у провідних міжнародних та вітчизняних ІТ-компаніях, банках, дослідницьких інститутах, університетах, обчислювальних центрах.
 

Іван Ляшко (1922—2008) — перший декан факультету кібернетики Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка, академік НАН України, доктор фізико-математичних наук, професор, заслужений діяч науки України.

 

Віктор Глушков (1923—1982) — український вчений, піонер комп’ютерної техніки, академік АН СРСР, засновник та очільник Інституту кібернетики НАН України.

 

Анатолій Анісімов — теперішній декан факультету комп’ютерних наук та кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор фізико-математичних наук, професор, член-кореспондент НАН України.

Фото з архіву факультету комп’ютерних наук та кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Олександра КОВАЛЕНКО, студентка; Олена КАШПУР та Олена КАПУСТЯН, заступники декана факультету комп’ютерних наук та кібернетики.