Майбутні генії ІТ на заняттях в аудиторіях факультету інформаційних технологій.

Факультету інформаційних технологій (ФІТ) нашого університету — 5 років. 6 липня 2018 року відбувся перший випуск бакалаврів.

Ми пройшли до цього тернистий шлях, шлях пошуку свого місця на ринку освіти, шлях визнання факультету в професійній спільноті, шлях становлення і кадрового зростання. І все це в умовах, коли конкуренцію нам складали вже відомі бренди на ринку освітніх послуг. Зокрема, відомий далеко за межами України Національний технічний університет — КПІ імені Сікорського. А тепер із повним правом ми можемо сказати: факультет інформаційних технологій створено. Він посів своє лідируюче місце в сфері ІТ-освіти в Україні, має своє обличчя, свої характерні риси, на ньому впроваджено нові технології навчання.

На ФІТ ліцензовано п’ять спеціальностей, які представлено в семи освітніх програмах бакалаврату та семи освітніх програмах магістратури. Зокрема, за спеціальністю 121 Інженерія програмного забезпечення ведеться підготовка бакалаврів та магістрів за однойменною освітньою програмою. За спеціальністю 122 Комп’ютерні науки було відкрито три освітні програми для підготовки бакалаврів: Комп’ютерні науки, Прикладне програмування, Аналітика даних. Та чотири освітні програми для підготовки магістрів: Управління проектами, Інформаційна аналітика та впливи, Технології штучного інтелекту, Управляючі інформаційні системи. За спеціальністю 125 Кібербезпека бакалаври та магістри опановують освітню програму — Кібербезпека. За спеціальністю 172 Телекомунікації та радіотехніка готуються майбутні кадри за бакалаврською освітньою програмою Мережеві та інтернет-технології. А за спеціальністю 126 Інформаційні системи та технології вже втретє буде набір для підготовки бакалаврів та вперше — для підготовки магістрів за освітньою програмою Програмні технології Інтернет речей.

Конкурс під час вступу на факультет один із найвищих в університеті і перевищує конкурс на спеціальності ІТ в інших університетах України. Торік на одне бюджетне місце нашого факультету в середньому було подано 23 заяви. Це один із найвищих показників поміж університетів України.

Середній прохідний бал минулого року — 186. А із спеціальності Інженерія програмного забезпечення він перевищував 190. Наш факультет обирають значна кількість студентів і для навчання за контрактом. Чому так сталось? Чому факультет, якому лише п’ять років, став лідером ІТ-освіти в Україні?

Звичайно, запорукою цього є те, що це факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Славне ім’я нашого університету, його високе місце у світовому рейтингу, його популярність створюють передумови до того, щоб найкращі учні шкіл ішли на навчання саме до нас. Ми вважаємо, що основна причина успіху — це використання світового досвіду в управлінні факультетом, організації всіх видів діяльності, популяризації факультету серед молоді, залучення до навчального процесу ІТ-компаній та фахівців-практиків у сфері ІТ. Ось деякі з особливостей нашого факультету.

1. «Навчання через практику». Неможливо підготувати фахівця в сфері ІТ тільки на теоретичному матеріалі. Студент повинен постійно працювати за комп’ютером, вирішувати різноманітні задачі (бажано наближені до реальних, практичних). Ми спеціально збільшили обсяги практичних і лабораторних занять для студентів. Ввели лабораторні роботи навіть з математики. Для того, щоб студенти змогли освоїти різноманітні математичні пакети програм і навчитися використовувати їх для вирішення математичних задач. Ми залучаємо до навчального процесу відомі ІТ-компанії. Відправляємо туди студентів на практику. Відкриваємо їх представництва на факультеті. Це все мотивує студентів до навчання не лише через теорію, а й через залучення до реальних проектів у сфері ІТ.

2. Професійний підхід до управління факультетом. Очолюють факультет визнані в Україні і за кордоном професійні проектні менеджери. Так, декан факультету є директором проектів Міжнародної асоціації управління проектами (сертифікат рівня «А»). Ми керуємо навчальним процесом професійно «через проекти». Є чітка відповідальність, виконавська дисципліна на дуже високому рівні. Є професійні керівники проектів. І, до речі, є найпопулярніша сьогодні на факультеті магістерська освітня програма «Управління проектами».

3. Популяризація факультету «руками» студентів. Позитивна аура на факультеті, професіоналізм викладачів (95 відсотків — кандидати і доктори наук, більшість яких працюють у різноманітних ІТ-проектах, решта — практики в сфері ІТ), навчання через практику, розуміння того, що викладачі і студенти — одна команда, яка створює майбутній кадровий потенціал України в сфері ІТ, дає можливість поширити позитивну інформацію про факультет як через соціальні мережі, так і в разі безпосереднього контакту студентів зі своїми школами, батьками, знайомими. А їм є що повідомити абітурієнтам.

4. Модульна організація процесу. Ми — молодий факультет, який впроваджує все краще, що є у світі. Зокрема, ми перші в університеті впровадили модульну організацію навчального процесу. Коли студенти не вивчають одночасно 6—7 дисциплін, а опановують їх по черзі. І завершують навчання контрольними заходами. Це дуже зручно і для студентів, і для викладачів.

5. Цифрові технології. Не секрет, що майже всі студенти старших курсів, які навчаються за спеціальностями галузі знань ІТ, працюють. І це не змінити. Наша думка, що це правильно і потрібно. Бо лише через практику вони зможуть отримати необхідні навички професійної діяльності. Для того, щоб допомогти таким студентам, ми розробили по всіх дисциплінах (!!!) відеолекції, інші електронні матеріали, які дають змогу студенту в будь-який час вивчити дисципліну. Це створює можливість змішаного навчання з усіх предметів, зокрема доступ до цифрового навчання, яке включає відеолекції, лабораторні, семінарські та практичні роботи. Студент має змогу вивчити матеріал у будь-який вільний час. А вимоги на контрольних заходах однакові для всіх. Знаєш дисципліну — отримуєш гарну оцінку. Єдина різниця — студент, який був присутній на лекціях в аудиторії, отримує допуск до контрольного заходу автоматично. А студент, який вивчав дисципліну самостійно, ще повинен здати тести за матеріалами відеолекцій. Підтвердити те, що він справді побачив і почув викладача в цифровому середовищі. Ми відходимо від традиційної практики проведення занять — дошка, крейда, начитка лекцій. В аудиторіях заняття проходять обов’язково з використанням сучасних мультимедійних засобів. Презентації по всіх лекціях є в цифровому середовищі нашого факультету, що базується на відомій відкритій системі Moodle. Це вимога часу.

6. Дружня взаємодія викладачів та студентів. Наш принцип: «Викладачі і студенти — одна команда, яка створює майбутній кадровий потенціал України».

7. Автоматизація факультету. Управління інформацією на факультеті, розрахунок розкладу, розрахунок навчального навантаження і нормативної штатної кількості викладачів, опитування студентів про якість роботи викладачів — усе це робиться з використанням сучасних інформаційних технологій. Це стало запорукою відкритості, мобільності, інформованості студентів і викладачів про розклад занять, про навчальне навантаження, про якість роботи викладачів та оцінки студентів. Ми — цифровий факультет. І варто відзначити, що ми самі його таким зробили, оскільки ці технології створено працівниками факультету.

8. Міжнародні проекти. Факультет має договори про подвійний диплом. Щороку десятки студентів користуються можливостями академічної мобільності і навчаються один чи два семестри в університетах провідних західних країн. Саме факультетський проект спільно із зарубіжними партнерами став переможцем у конкурсі Erasmus+ минулого року (1 із 6 в Україні). Наші викладачі співпрацюють з китайськими компаніями. Навчають китайських аспірантів. Не раз були у відрядженні в Китаї, представляли свої проекти, перемагали в конкурсах. А це, зважаючи на високий рівень розвитку інформаційних технологій в Китаї, робить честь нашому факультету.

Як було сказано вище, девіз факультету — «навчання через практику». Його дотримується весь науково-педагогічний персонал факультету. Наші викладачі не просто теоретики, а практики, які теж працюють у різноманітних проектах. І ми дуже хочемо, щоб наші студенти під час навчання, на старших курсах, обов’язково працювали в ІТ-компаніях (звичайно, у вільний від занять час). Для цього ми створюємо їм спеціальний розклад — три аудиторні дні на тиждень.

Наш факультет працював, працює і працюватиме дружною командою, де першочерговими є інтереси абітурієнтів та студентів. Професійність у всьому. Це ще один наш принцип. У навчанні, у практичній роботі, наукових дослідженнях, і, звичайно, в організації.

Факультет має грандіозні плани з реалізації навчальної, наукової та практичної роботи зі студентами. Ми рухаємося в ногу з часом та освітнім процесом розвинених країн, хочемо навчатися і навчати на благо університету та України!

Ми радо запрошуємо всіх відвідати наш факультет, поспілкуватися зі студентами, викладачами, адміністрацією. Ми думаємо, що обмін досвідом буде взаємокорисний! Запрошуємо відвідати нас, український факультет з європейським підходом до навчання. Ми чекаємо на Вас!

Юрій ТЕСЛЯ,

доктор технічних наук,

професор,

лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки,

сертифікований проектний менеджер рівня «А»

Міжнародної асоціації управління проектами (IPMA),

декан факультету інформаційний технологій Київського національного університету

імені Тараса Шевченка;

Юлія ХЛЕВНА,

кандидат технічних наук,

доцент кафедри технологій управління

факультету інформаційних технологій

Київського національного університету

імені Тараса Шевченка.