Колаж Олексія КУСТОВСЬКОГО.

Фото УНІАН.

Відповідно до Конституції Україна є парламентсько-президентською республікою. Тож як мають функціонувати та взаємодіяти між собою Верховна Рада, Президент та уряд і хто які має повноваження?

Верховна Рада як орган державної влади є колегіальним органом, який становлять 450 народних депутатів України. Верховна Рада України за своєю природою є представницьким органом державної влади і здійснює законодавчу владу. Визначення Верховної Ради України єдиним органом законодавчої влади означає, що жоден інший орган державної влади не уповноважений приймати закони.

Основним завданням Верховної Ради є прийняття законів. Саме Верховна Рада:

— визначає засади внутрішньої і зовнішньої політики;

— реалізує стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору;

— розглядає і приймає рішення щодо схвалення Програми діяльності Кабінету Міністрів України;

— приймає Держбюджет;

— здійснює контроль за діяльністю Кабміну;

— усуває Президента з поста в порядку імпічменту.

Президент у свою чергу є главою держави, Верховним Головнокомандувачем і:

— забезпечує державну незалежність, національну безпеку і правонаступництво держави;

— представляє державу в міжнародних відносинах;

— здійснює керівництво зовнішньополітичною діяльністю держави;

— веде переговори та укладає міжнародні договори України;

— призначає позачергові вибори до Верховної Ради.

Кабінет міністрів (уряд) — вищий орган у системі органів виконавчої влади та забезпечує:

— державний суверенітет і економічну самостійність України, здійснення внутрішньої і зовнішньої політики держави, виконання Конституції і законів України, актів Президента України;

— реалізацію стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору;

— здійснення внутрішньої і зовнішньої політики держави;

— проведення фінансової, цінової, інвестиційної та податкової політики; політики у сферах праці й зайнятості населення, соціального захисту, освіти, науки і культури, охорони природи, екологічної безпеки і природокористування;

— проведення державної політики цін та здійснює державне регулювання ціноутворення.

Отже, всі питання зарплат, пенсій і тарифів вирішує насамперед Кабмін, якщо Верховна Рада має певний вплив на процес шляхом ухвалення законів чи змін до них, то Президент фактично грає роль стороннього спостерігача або гаранта.

Хто кого призначає

Самостійне рішення про призначення на посади Президент відповідно до Конституції приймає щодо глав дипломатичних представництв України в інших державах і при міжнародних організаціях. Також Президент формує персональний склад Ради національної безпеки і оборони України, призначає Секретаря РНБО та голову Служби зовнішньої розвідки.

У переважній більшості випадків він взаємодіє з Верховною Радою, вносячи їй пропозицію (подання) щодо кандидатури на посаду, і Верховна Рада вже вирішує, призначати чи ні цю особу. Так призначаються на посади та звільняються міністр оборони України, міністр закордонних справ України, Голова Служби безпеки України (заступники Голови СБУ призначаються на посади за його поданням та звільняються з посад Президентом); Голова Національного банку, члени Центральної виборчої комісії. Аналогічно Верховна Рада надає згоду на призначення Президентом Генерального прокурора та висловлення йому недовіри. Крім Верховної Ради у питаннях призначення на посаду Президент взаємопов’язаний із Кабміном. Так, Президент призначає голів місцевих державних адміністрацій за поданням Кабміну, Голову Державної прикордонної служби Президент призначає на посаду за поданням Прем’єр-міністра, а командувача Національної гвардії за поданням міністра внутрішніх справ.

Стосовно призначення Прем’єр-міністра України Президент виконує фактично статистичну функцію. Оскільки він подає до Верховної Ради кандидатуру, яку йому надає (пропонує) коаліція депутатських фракцій у Верховній Раді, а Верховна Рада затверджує особу на посаду Прем’єр-міністра або ні. Аналогічно питання про його відставку вирішує також Верховна Рада. До речі, інших членів Кабміну призначає знову ж таки Верховна Рада, але вже за поданням Прем’єр-міністра України.

Президент призначає та звільняє глав дипломатичних представництв України в інших державах і при міжнародних організаціях; приймає вірчі та відкличні грамоти дипломатичних представників іноземних держав; третину складу Конституційного Суду України.

Верховна Рада з Президентом призначають по половині складу ради Національного банку України та Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.

Як приймаються закони

Право законодавчої ініціативи, тобто право подати законопроект, належить Президентові, народним депутатам України та Кабінету Міністрів.

Законопроекти, визначені Президентом як невідкладні, розглядаються Верховною Радою позачергово.

Після прийняття закон підписує Голова Верховної Ради і невідкладно направляє його Президентові, який протягом п’ятнадцяти днів після отримання закону підписує його та офіційно оприлюднює або повертає зі своїми вмотивованими і сформульованими пропозиціями до Верховної Ради України для повторного розгляду.

У разі якщо Президент України протягом встановленого строку не повернув закон для повторного розгляду, закон вважається схваленим Президентом і має бути підписаний та офіційно оприлюднений.

Якщо під час повторного розгляду закон буде знову прийнятий Верховною Радою України не менш як двома третинами від її конституційного складу, Президент зобов’язаний його підписати та офіційно оприлюднити протягом десяти днів. У разі якщо Президент не підписав такий закон, він невідкладно офіційно оприлюднюється Головою Верховної Ради і опубліковується за його підписом.

Президент має право вето щодо прийнятих Верховною Радою законів (крім законів про внесення змін до Конституції) із подальшим поверненням їх на повторний розгляд Верховної Ради України.

Виключно законами України визначаються:

— права і свободи людини і громадянина, гарантії цих прав і свобод; основні обов’язки громадянина;

— порядок застосування мов;

— основи соціального захисту, форми і види пенсійного забезпечення; засади регулювання праці та зайнятості, шлюбу, сім’ї, охорони дитинства, материнства, батьківства; виховання, освіти, культури й охорони здоров’я; екологічної безпеки;

— правовий режим власності;

— правові засади та гарантії підприємництва; правила конкуренції і норми антимонопольного регулювання;

— засади зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної діяльності, митної справи;

— організація і діяльність органів виконавчої влади, основи державної служби, організації державної статистики та інформатики;

— територіальний устрій України;

— судоустрій, судочинство, статус суддів; засади судової експертизи; організація і діяльність прокуратури, нотаріату, органів досудового розслідування, органів і установ виконання покарань; порядок виконання судових рішень; засади організації та діяльності адвокатури;

— засади місцевого самоврядування;

— основи національної безпеки, організації Збройних Сил України і забезпечення громадського порядку;

— правовий режим державного кордону;

— правовий режим воєнного і надзвичайного стану, зон надзвичайної екологічної ситуації;

— організація і порядок проведення виборів і референдумів;

— організація і порядок діяльності Верховної Ради України, статус народних депутатів України;

— порядок використання і захисту державних символів.

Діяльність уряду

Верховна Рада здійснює контроль за діяльністю Кабінету Міністрів. Вона ж за пропозицією Президента України або не менш як однієї третини народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України може розглянути питання про відповідальність Кабміну та прийняти резолюцію недовіри Кабінету Міністрів України більшістю від конституційного складу Верховної Ради. У свою чергу Президент має право лише зупинити (а не відмінити чи скасувати) дію актів Кабінету Міністрів із мотивів невідповідності Конституції з одночасним зверненням до Конституційного Суду України щодо їх конституційності.

І насамкінець — про захист

Президент є Верховним Головнокомандувачем Збройних Сил України та очолює Раду національної безпеки і оборони. Він же призначає на посади та звільняє з посад вище командування Збройних Сил, інших військових формувань; присвоює вищі військові звання (це генерали). Водночас у питаннях захисту держави Президент повинен взаємодіяти з народними депутатами.

Зокрема саме Верховна Рада:

* оголошує за поданням Президента України стан війни і укладення миру;

* схвалює рішення Президента про використання Збройних Сил та інших військових формувань у разі збройної агресії проти України;

* затверджує протягом двох днів із моменту звернення Президента укази про введення воєнного чи надзвичайного стану в Україні або в окремих її місцевостях, про загальну або часткову мобілізацію;

* затверджує загальну структуру, кількість, визначення функцій Служби безпеки України, Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також Міністерства внутрішніх справ України.