Серед вимог — перехід України на відновлювані джерела енергії. Для цього повинна бути поступова відмова від будівництва нових електростанцій на викопному паливі, а ще варто визначити шлях до повної декарбонізації економіки країни. Потрібно також повною мірою використати потенціал енергозбереження в усіх секторах. Крім того, організатори серед заходів, спрямованих на боротьбу зі зміною клімату, бачать припинення дотації з державного бюджету промислового тваринництва, яке є одним із головних джерел викидів парникових газів, розвиток громадського електротранспорту та велоінфраструктури у містах та заборону використання, імпорту та виробництва одноразового посуду, пакетів.

Вл. інф.