З ініціативи ректора вишу академіка Віктора Андрущенка (на знімку) створено нову кафедру — Публічного управління та Міжнародних відносин. Її завдання — пошук і вивчення кращих зразків європейської освіти та їх упровадження у навчальний процес з урахуванням завдань Національної стратегії розвитку освіти та закону «Про вищу освіту».

Наші партнери — на всіх континентах

Актуальним завданням для університету було і залишається вдосконалення системи освіти та навчально-виховного процесу, зокрема, на кращих зарубіжних зразках. Особливої гостроти воно набуває нині, коли європейська інтеграція стала ключовою ланкою подальшого розвитку нашого суспільства, зокрема, його освітньої галузі.

Реформа вищої освіти не може відбуватися без урахування процесів світової глобалізації.

Болонська декларація сприяла уніфікації Європейського освітнього простору. Водночас ще залишається багато можливостей для подальшого доступу до багатоманітності освітніх надбань країн-учасниць Болонського процесу, серед яких і наша держава.

Університетом імені Драгоманова зроблено чимало кроків для налагодження контактів із зарубіжними вищими навчальними закладами. Маємо партнерів на усіх континентах. Загалом співпрацюємо зі 135 вишами світу. Загальною рисою останніх років став перехід у більшості напрямків міжнародної співпраці від суто представницької і рамкової активності до конкретних форм роботи.

Удосконаленню роботи у галузі міжнародного співробітництва має сприяти новостворена кафедра Публічного управління і Міжнародного права. Як зазначив з цього приводу ректор університету академік Віктор Андрущенко, нас цікавлять кращі зразки європейського досвіду задля досягнення головної мети — підготовки фахівців конкурентоспроможноних на ринку праці як у нашій країні, так і за її межами. А також виховання гармонійно розвинених громадян, патріотів України, особистостей, які працюють на зміцнення держави, підвищення її авторитету у світі.

Пошук таких зразків — це постійна робота, що потребує особливої уваги і додаткових зусиль.

У «десятці» кращих за рейтингом

Активна міжнародна діяльність є також запорукою зростання рейтингових показників. Вона спрямована на те, щоб університет Драгоманова був представлений у когорті кращих європейських вишів. Для цього у нас є вагомі підстави. Кажу про це стверджувально, бо ознайомлений з діяльністю низки зарубіжних вишів, отже, можу робити певні порівняння.

Нині наш ЗВО у десятці кращих навчальних закладів у категорії «Міжнародне визнання» у вітчизняному освітньому просторі. Віримо в те, що на міжнародному рівні заклад також посяде чільне місце і буде включений так само у ТОП-10 європейських університетів.

Прислужитися важливій справі має, зокрема, і наша новостворена кафедра. Важливу роль у зміцненні міжнародних контактів відіграє ректор університету Віктор Андрущенко. Він один з тих українських учених, хто виявляє активний інтерес до питань міжнародного співробітництва, досліджує їх. На формуванні авторитету вишу позитивно позначається активність багатьох викладачів і студентів.

Що більше контактів, обмінів науковцями, студентами, що більше спільних наукових розробок, то вищий авторитет навчального закладу. Університет Драгоманова поглиблює такі контакти не тільки на рівні самого закладу. Маємо низку угод безпосередньо між факультетами. Для прикладу, згадаю угоду між нашим факультетом менеджменту, освіти та науки і факультетом філософії Ягелонського університету Кракова Польської Республіки. Ще один приклад — наш фізико-математичний факультет співпрацює з педагогічним коледжем Колумбійського університету.

Міжфакультетські контакти дають можливість кращого пізнання одне одного, сприяють глибшому взаєморозумінню, предметній співпраці у галузі наукових досліджень.

Про проекти, обміни викладачами і студентами

Інтернаціоналізація освіти — це поняття сповна відображає напрями діяльності нашого навчального закладу у спільній реалізації проектів з іноземними вишами, а також в обміні викладачами і студентами.

Університет Драгоманова бере участь у низці міжнародних програм. Одна з них — ЕРАЗМУС+ . Студенти мають можливість за кошти ЄС долучитися до навчання у провідних університетах Європи. Наш навчальний заклад є партнером Британської Ради (British Council) в програмі «Активні громадяни». Участь у ній дає можливість виборювати гранти Британської Ради не тільки для студентів, а й для викладачів.

Варто згадати про ще два проекти, які здійснюємо за кошти ЄС. Один з них має назву ТЕМПУС «Освітні вимірювання, адаптовані до стандартів Євросоюзу». Завдяки участі в ньому оснащено мультимедійну лабораторію та комп’ютерний клас.

Другий проект — ТЕМПУС «Східне партнерство в педагогічних інноваціях в інклюзивній освіті». Участь у ньому вкрай потрібна для нашого ЗВО з точки зору специфіки його діяльності.

Важливою, з погляду європейської інтеграції та отримання додаткового фінансування для реалізації наукових проектів, є участь у програмі ЄС «Горизонт 2020». Маємо можливість обирати стратегічних партнерів, співпраця з якими дозволить поліпшити якість майбутніх проектів.

Триває робота з реалізації проекту «Підтримка якості вищої освіти в Україні», що адмініструється Університетом Палацького (Чехія).

Факультет спеціальної та інклюзивної освіти у співпраці з факультетом освіти та бізнес-навчання Університету міста Євле (Швеція) та факультетом психології та спеціальної психопедагогіки Державного педагогічного університету імені Іона Крянге (Молдова) реалізує проект «Соціальна інклюзія через сегрегацію?», метою якого є вивчення стану інклюзії в цих трьох країнах.

Наш університет запрошено до участі в проекті педагогічного факультету Університету імені Масарика (Брно, Чеська Республіка) «Зміни педагогічних факультетів та університетів у 21 столітті», який триватиме до грудня 2021 року. Цей факт важливий тим, що нас запрошують до співпраці міжнародні партнери.

Зі свого боку ми відкриті для науковців і студентів з інших країн. Тенденція збільшення кількості іноземних студентів, які виявляють бажання здобувати у нас освіту, підтверджує зростання авторитету нашого вишу. Так само, як участь зарубіжних науковців, які приїздять до нашого ЗВО.

Лекції читають зарубіжні науковці і практики

Ще одним промовистим фактом інтернаціоналізації нашого вишу є запрошення до співпраці зарубіжних викладачів і науковців. Насамперед для спільної наукової роботи. Колеги з-за кордону беруть участь у міжнародних конференціях, семінарах, що їх організовує університет Драгоманова. Читають лекції, проводять семінари. З цією метою у нас побували майже 40 науковців з понад десяти країн.

Студенти і викладачі високо оцінили виступ професорки з Манітобського університету Канади пані Моріан Флагерті. Вона провела публічний семінар для студентів.

Схвальні відгуки звучали на адресу низки інших зарубіжних науковців — професора Вищої школи педагогічної та технологічної освіти (Греція) Паноса Еліопулоса; професора Латвійського університету Занди Рубене. Ми зустрічали в себе професора з університету Кобленц-Ландау Німеччини Франка Бернарда Бехра. Запам’ятався виступ завідувачки кафедри філософії Мумбайського університету Індії Аміт Валмікі.

Крім науковців, бажаними гостями є практики. У наших стінах виступали філософ з Китаю Ван Ге, завідувачка відділення інтенсивної терапії для дітей з Бразилії Іованна Брандао, директор Центру з вивчення соціальних репрезентацій (Джакарта, Індонезія) Ризи Перманаделі.

Щороку організовуємо низку знакових міжнародних конференцій. Ось деякі з них, що відбулися протягом останнього часу. З метою посилення філософської складової університетської освіти і науки у формуванні духовної єдності Європи провели Тиждень філософії за участю провідних учених з Польщі, Іспанії, Німеччини, інших країн.

Науковці з-за кордону брали участь у таких Міжнародних конференціях: «Робота з науково обдарованою молоддю: проблеми та перспективи», «Виклики постколоніалізму: філософія, релігія, освіта», «Аналiтична теорiя чисел i просторових мозаїк», присвячена пам’яті видатного українського математика Георгія Вороного. Стали вже традиційними такі міжнародні конференції як «Юридичні читання», «Простір гуманітарної комунікації» та інші.

Водночас наші викладачі систематично виїздять за кордон для участі у міжнародних наукових заходах.

Національний педагогічний університет імені Драгоманова активно, конструктивно і ефективно увійшов у мережу міжнародного освітянського співробітництва. Один з кращих ЗВО продовжує адаптацію до європейських освітянських стандартів, додає свою значимість у цій важливій справі. Підставою для такого твердження є широко розгалужені наукові проекти, зокрема, дослідницького характеру, підготовка іноземних студентів, запрошення до читання лекцій і участі у наукових дослідженнях знаних у світі науковців, професорів, читання лекцій за кордоном нашими викладачами... Все це робить Драгоманівську кузню освітніх кадрів вагомим чинником освітянської дипломатії нашої держави на міжнародній арені.

Борис ГУМЕНЮК, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри Публічного управління  та Міжнародних відносин Національного педагогічного університету імені  Михайла Драгоманова.

Київ.

Довідково

Національний педагогічний університет імені Михайла Драгоманова — у десятці кращих у рейтингу ЗВО країни у категорії «Міжнародне визнання».
Національний педагогічний університет імені Драгоманова має угоди про співробітництво зі 135 вищими навчальними закладами різних країн. Науковці і викладачі беруть участь у реалізації 30 зарубіжних проектів

Інформація до роздумів

Пріоритетні завдання університету у галузі міжнародного співробітництва:

— Імплементація міжнародного проекту «Педагогічна Конституція Європи» спільно з Міжнародною Асоціацією ректорів педагогічних університетів Європи;
— Поглиблення двосторонніх зв’язків з університетами-партнерами;
— Реалізація проекту «Подвійний диплом»;
— Залучення до проведення занять на кожному факультеті 3—5 зарубіжних професорів;
— Створення на кожному факультеті творчих груп для вивчення інноваційних методик навчання у зарубіжних вишах та їх упровадження у навчальний процес університету Драгоманова;
— Збільшення контингенту іноземних студентів;
— Упровадження інтенсивних технологій вивчення іноземних мов для викладачів і студентів.

Фото надано НПУ імені Михайла Драгоманова.