Верховна Рада України за поданням Комітету з питань екологічної політики та природокористування ухвалила постанову «Про Рекомендації парламентських слухань на тему: «Пріоритети екологічної політики Верховної Ради України на наступні п’ять років».

У запропонованих Рекомендаціях органам влади враховано та систематизовано пропозиції народних депутатів України, Кабінету Міністрів України, центральних і місцевих органів виконавчої влади, наукових установ та громадських організацій, які були висловлені 27 листопада 2019 року на парламентських слуханнях. Зазначені Рекомендації було обговорено за участі народних депутатів України, представників центральних органів виконавчої влади, підприємств, наукових установ та громадських організацій і підтримано на засіданні комітету. У них запропоновано оголосити 2020-й роком сталого розвитку в Україні.

Основні рекомендації стосуються прискорення розроблення і подання до Верховної Ради України низки законопроектів із найважливіших питань екологічної політики, зокрема, щодо:

виконання міжнародних зобов’язань та імплементації законодавства ЄС;

дотримання екологічних прав людини;

захисту лісів, природних територій та об’єктів природно-заповідного фонду;

захисту та раціонального використання природних ресурсів;

поводження з відходами;

природоохоронного нагляду та державного моніторингу навколишнього природного середовища;

охорони біорізноманіття;

стабілізації екологічної ситуації та забезпечення екологічної безпеки на Донбасі;

правового режиму території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи.

За прийняття постанови Верховної Ради України «Про Рекомендації парламентських слухань на тему: «Пріоритети екологічної політики Верховної Ради України на наступні п’ять років», проголосували 334 народні депутати України.