У парламентському Комітеті з питань аграрної та земельної політики підбили підсумки своєї роботи за час другої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання. У вересні 2019-го — січні 2020 року на розгляд народних депутатів надійшло 47 законопроектів, з опрацювання яких Комітет визначено головним. Ще 63 готувалися у співпраці з колегами з інших комітетів.

Результатом цієї діяльності стало ухвалення за поданням Комітету двох законів, які вже набрали чинності:

— Закону України «Про внесення змін до Земельного кодексу України та деяких інших законодавчих актів щодо протидії рейдерству» (від 05.12.2019,      № 340-IX). Законом пропонується запровадити низку антирейдерських заходів та встановити дієві запобіжники щодо захисту майнових прав власників і користувачів земельних ділянок з метою запобігання протиправному поглинанню і захопленню підприємств в аграрному секторі економіки;

— Закону України «Про внесення зміни до статті 4 Закону України «Про використання земель оборони» щодо підвищення ефективності використання виділених земельних ділянок» (від 14.11.2019,        № 296-IX). Прийнятим законом статтю 4 Закону України «Про використання земель оборони» доповнено новою частиною 3, положеннями якої спрощується процедура розміщення засобів зв’язку, навігації та спостереження (радіотехнічного забезпечення), що належать підрозділам об’єднаної цивільно-військової системи організації повітряного руху України. Розміщення таких навігаційних систем на землях оборони відбуватиметься за погодженням з Міністерством оборони України без зміни їх цільового призначення та вилучення земельних ділянок.

Також за поданням Комітету з питань аграрної та земельної політики Верховною Радою кілька законопроектів прийнято у першому читанні. Зокрема:

— проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення (реєстр. № 2178-10 від 10.10.2019). Положеннями законопроекту визначаються особливості правового регулювання обігу земельних ділянок сільськогосподарського призначення на основі ринкових механізмів переходу прав на земельні ділянки;

— проект закону про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо удосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин (реєстр. № 2194 від 01.10.2019). Метою законопроекту є передача земель державної власності за межами населених пунктів (крім земель, які потрібні державі для виконання її функцій) до комунальної власності та реформування системи управління у сфері земельних відносин, зняття штучних обмежень господарської діяльності для спрощення доступу до земельних ресурсів населення та бізнесу та зменшення ризиків хабарництва та корупції у сфері земельних відносин;

— проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо продажу земельних ділянок державної та комунальної власності або прав на них (оренди, суперфіцію, емфітевзису) через електронні аукціони (реєстр. № 2195 від 01.10.2019). Мета законопроекту — правове забезпечення публічності та прозорості земельних торгів з продажу земельних ділянок державної та комунальної власності чи прав на них, що, очікується, буде досягнуто шляхом проведення таких аукціонів в електронній торговій системі;

— проект закону про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо планування використання земель (реєстр.    № 2280 від 17.10.2019). Положення законопроекту врегульовують питання встановлення меж громад, комплексного просторового планування територій громад, що скасовує необхідність розроблення декількох, споріднених за змістом, видів містобудівної документації та документації із землеустрою; унормування питань, пов’язаних з її затвердженням; нормування формування електронної картографічної основи для планування території; забезпечення реального зв’язку програм соціально-економічного розвитку із документацією із просторового планування;

— проект закону про національну інфраструктуру геопросторових даних (реєстр. № 2370 від 01.11.2019). Нормами законопроекту встановлюються загальні правові основи створення, функціонування та розвитку національної інфраструктури геопросторових даних, спрямованої на забезпечення ефективного прийняття управлінських рішень органами державної влади та органами місцевого самоврядування, задоволення потреб суспільства в усіх видах географічної інформації, інтегрування в глобальну і європейську інфраструктури геопросторових даних.

Серед підготовлених Комітетом законопроектів, що плануються до розгляду в сесійній залі незабаром, значаться:

— проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо уточнення порядку передачі в оренду водних об’єктів у комплексі з земельними ділянками, друге читання (реєстр. № 0853 від 29.08.2019), яким пропонується усунути колізії у правовому регулюванні орендних відносин у сфері водокористування, посилення рівня захисту прав сільгосптоваровиробників, фермерських господарств, фізичних осіб-підприємців, які використовують у своєму виробництві зрошувальне землеробство;

— проект закону про сільськогосподарську кооперацію, друге читання (реєстр. № 0856 від 29.08.2019). Документом передбачається запровадження нової моделі системного та комплексного регулювання усіх правовідносин щодо створення та діяльності сільськогосподарських кооперативів в Україні з урахуванням міжнародних стандартів і кращих світових практик. Очікується, такий підхід відповідатиме потребам малих та середніх виробників, сприятиме їх кооперації з метою підвищення прибутковості господарювання, повноцінної участі у сільськогосподарському ринку країни та покращення життя в сільській місцевості;

— проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення, друге читання (реєстр. № 2178-10 від 10.10.2019);

— проект закону про внесення змін до статті 4 Закону України «Про пестициди та агрохімікати» щодо ввезення пестицидів на митну територію України (реєстр. № 2289 від 18.10.2019), метою якого є удосконалення окремих положень щодо регулювання завезення та застосування в Україні незареєстрованих пестицидів, використання залишків пестицидів і агрохімікатів, термін реєстрації яких закінчився, надання можливості застосування, зберігання, торгівлі, рекламування та перевезення залишків препаратів протягом двох років після завершення терміну їх реєстрації.

Підготувала Галина КВІТКА.