Документ визначає вимоги до результатів освіти дитини дошкільного віку 6 (7) років та умови, за яких вони можуть бути досягнуті. Нова редакція Базового компонента дасть змогу продовжити реформу дошкільної освіти та підвищити її якість, наголошують у МОН.

«Мета стандарту — збереження самоцінності дошкільного дитинства, визначення особливостей та вимог до рівня розвиненості, освіченості та вихованості дитини, забезпечення наступності між дошкільною та початковою освітою», — йдеться у документі.

Вимоги до обов’язкових результатів навчання та компетентностей дошкільнят визначено за такими освітніми напрямами: особистість дитини; дитина в сенсорно-пізнавальному просторі; дитина в природному довкіллі; гра дитини; дитина в соціумі; мовлення дитини; дитина у світі мистецтва. Оновлений документ заснований на компетентнісному підході, як і Державний стандарт початкової освіти. Наступність між дошкільною та початковою освітою простежується і через формування наскрізних умінь, що є спільними для дошкільної та початкової освіти: виявляти творчість та ініціативність, керувати емоціями, висловлювати та обґрунтовувати власну думку, критично мислити, ухвалювати рішення, розв’язувати проблеми та співпрацювати в колективі.

Фото mon.gov.ua