Міжнародний день освіти був заснований Генеральною Асамблеєю ООН на знак визнання ролі освіти у забезпеченні миру та розвитку, добробуту людей і планети, вирішенні глобальних проблем людства. Світовий досвід другої половини ХХ — початку ХХІ століття засвідчив, що розвиток освіти був тією рушійною силою, яка дозволяла країнам долати бідність, вирішувати гендерні проблеми, забезпечувати стабільне економічне зростання, ставати в авангарді цивілізаційного поступу.

Нинішній етап прогресу характеризується стрімким розгортанням глобалізаційних процесів, які посилили загрози людству — екологічні, демографічні, соціальні тощо. Всі глобальні проблеми сучасності взаємозалежні, взаємозумовлені, й ізольоване їх розв’язання неможливе. Сфера освіти є тим спільним майданчиком, на якому держави об’єднують свої зусилля для їхнього вирішення. Вона також є інструментом, здатним відповідати новим життєвим контекстам та прогнозувати майбутнє на засадах стійкого розвитку.

Успішний розвиток нашої держави, ефективної інноваційної конкурентоспроможної економіки та забезпечення високої якості життя вимагає вітчизняної освіти, що відповідає сучасним найкращим міжнародним стандартам.

Щиро закликаю об’єднати наші зусилля для того, щоб українська освіта упродовж найближчого десятиріччя стала престижною та конкурентоспроможною на вітчизняному, європейському та світовому ринку освітніх послуг; мала високу довіру до своєї якості; забезпечила всебічний розвиток особистості, формування професійних і загальних компетентностей і широкі можливості навчання впродовж життя.

Сергій БАБАК, голова Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій.