Серед правових подій, що відбулися впродовж останніх днів, безумовно, — набрання чинності (17 грудня) наказом Міністерства оборони України № 313 від 11 жовтня 2021 року «Про затвердження Переліку спеціальностей та/або професій, споріднених з відповідними військово-обліковими спеціальностями, після одержання яких жінки беруться на військовий облік військовозобов’язаних». Цим наказом оборонне відомство значно розширило перелік спеціальностей для взяття на військовий облік жінок. Відповідно до цього переліку на військовому обліку мають перебувати жінки, які займають, наприклад, такі посади, як керівники рекламного відділу, бухгалтерії, будь-які юристи (адвокати), фотографи та кінооператори.

Проконтролювати постановку на військовий облік жінок має адміністрація роботодавця. Отже, якщо спеціальність жінки, яка влаштовується на роботу, є в затвердженому переліку, то прийняти на роботу цю жінку без перевірки військово-облікових документів буде неможливо. Порушення цього правила тягне відповідальність керівника підприємства, установи, організації.

Проте до реалізації цього наказу є багато запитань, і сподіваюся, що через певний час кошмар кадрових служб розвіється. Наприклад, як організувати процес постановки на облік такої великої кількості жінок і який час для цього відведено? До того ж виникає питання і про те, кого все-таки треба ставити на облік? Оскільки сьогодні ще не скасовано (не змінено) постанову Кабінету Міністрів України від 14 жовтня 1994 року № 711 (а вона за юридичною силою є вищою за наказ Міноборони), якою затверджено той само перелік спеціальностей, але із значно меншою кількістю спеціальностей. Крім того, ця постанова уряду передбачає взяття на облік придатних до військової служби жінок віком: до 50 років — за офіцерськими званнями, до 45 років — за іншими військовими званнями.

Отже, з урахуванням того, що нормативно-правові акти не мають зворотної сили в часі, за деякими виключеннями, до яких наш випадок не належить, постановці на облік за новим списком спеціальностей можуть підлягати лише жінки, яким ще не виповнилося відповідно 50 або 45 років. Старші за віком жінки не повинні братися на військовий облік.

Наостанок нагадаю, що жінки, які перебувають на військовому обліку, можуть бути призвані на військову службу чи залучені до виконання робіт із забезпечення оборони держави лише у воєнний час. У мирний час жінки можуть бути прийняті на військову службу та службу у військовому резерві тільки в добровільному порядку (за контрактом).

Обмеження показу російських фільмів відповідають Конституції України

21 грудня Конституційний Суд України (КСУ) своїм рішенням підтвердив конституційність заборони показу фільмів і передач з акторами, які створюють загрозу національній безпеці відповідно до переліку, оприлюдненого на веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах культури та мистецтв.

КСУ, розглядаючи конституційне подання, констатував, що системний аналіз положень Конституції України та актів міжнародного права дає підстави зробити висновок, що свобода людини не є абсолютною та може бути обмеженою в передбачених законами випадках і лише для досягнення правомірної мети. А отже, Україна має право захищати свою незалежність, свій державний суверенітет і свою територіальну цілісність шляхом здійснення таких системних заходів і застосування засобів, як заборона показу фільмів і передач з акторами, які створюють загрозу національній безпеці, що є співмірними, допустимими і прийнятними з огляду на рівень небезпеки, за-гроз і викликів, що постали перед нею.