ЗАКОН УКРАЇНИВерховна Рада України постановляє:

Угоду про фінансування Дунайської транснаціональної програми (Interreg V-B Danube - CCI 2014TC16M6TN001), підписану
7 та 8 грудня 2017 року у м. Брюсселі та 15 грудня 2017 року у м. Будапешті, яка набирає чинності з дати отримання Європейською Комісією повідомлення від Уряду України, що підтверджує завершення внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання Угодою чинності, ратифікувати із застереженням такого змісту:
«Органом, що здійснює контроль відповідно до Таблиці 22 «Орган чи органи, що здійснюють контроль та аудит» пункту 5.1 розділу 5 Додатка І Угоди, є Державна аудиторська служба України. Особою, відповідальною за організацію контролю, є заступник Голови Державної аудиторської служби України».

Президент України П. ПОРОШЕНКО.

м. Київ, 19 вересня 2018 року.
№ 2554-VІІІ.

ДОДАТОК 1 ЧИТАТИ>>>

ДОДАТОК 2 ЧИТАТИ>>>

ДОДАТОК 3 ЧИТАТИ>>>

ДОДАТОК 4 ЧИТАТИ>>>