По-перше, тут жив його найближчий друг — блискучий історик і етнограф Яків Новицький. Дмитро Іванович познайомився з ним під час перших експедицій козацькими краями, й протягом усього життя старшого товариша підтримував з ним теплі стосунки. Їхня дружба — це тема для окремого наукового дослідження.

Родом із Запоріжжя був і найвідоміший учень Яворницького — доктор наук Кость Гуслистий, автор «Нарисів з історії України» (про Хмельниччину) і «Запорізька Січ та її прогресивна роль в історії України» (співавтор — Олена Апанович).

— Окрім того, саме Дмитро Іванович заклав фундамент наукового вивчення острова Хортиця, — розповідає відома запорізька історикиня, багаторічна директриса Музею історії запорозького козацтва Тамара Шевченко. — Дмитро Яворницький не раз тут бував і написав чудовий історичний нарис — «Острів Хортиці на ріці Дніпро» (1886). У ньому, зокрема, подав оповіді місцевих лоцманів про «Запорозьку миску» на скелі Середній Стіг, урочище Сагайдачного, Дурну, Думну й Савутину Скелі... Історик звертає увагу читачів на свідчення одного з літописців, який передає слова кошового Малашевича: на Хортиці «издревле была Сич» (літописець писав російською). Відтак вважає Хортицю «центральним місцем» серед найперших поселень запорозьких козаків. А в «Історії» прообразом Січі називає «городок» князя Дмитра Вишневецького на Малій Хортиці, фортечні стіни якого височіли на цьому острівці серед Старого річища Дніпра в середині XVI століття.

— А влітку 1927 року Яворницький приїхав у Запоріжжя на чолі історико-археологічної експедиції, яка обстежувала місця спорудження Дніпрогесу, — продовжує Тамара Костянтинівна. — Це була найбільша наукова експедиція того часу. В ній працював і запорізький фотограф Микола Залізняк. Він потім переїде в Харків, але в 80-ті передасть у фонди нашого музею багато знімків і негативів археологічних пам’яток Хортиці та сусідніх острівців.

Нарешті, в Запоріжжі жив учень Яворницького, «археолог од Бога» Олександр Всеволодович Бодянський (1916—1992). Про цю непересічну людину взагалі варто написати окрему книгу. Тут лишень скажемо, що в 1976 році саме Олександр Бодянський відкрив у південній частині Хортиці поселення бродників «Протовче», яке «Повість минулих літ» згадує в записах за 1103-й, 1190-й та 1223 роки. Потім його досліджували запорізькі археологи Тамара Шевченко й Арнольд Сокульський. Дехто з істориків Запоріжжя саме «Протовче» вважає найдавнішим прообразом і предтечею Запорозької Січі. А ще його можна вважати археологічним подарунком талановитого учня своєму великому вчителю, Дмитру Яворницькому.

Запоріжжя.