Міністерство освіти не має наміру ліквідовувати НАЗЯВО — Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти.