Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти інформує, що відповідно до Постанови Верховної Ради України від 16 березня 2007 р. №774-V «Про встановлення іменних стипендій Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених» до участі у конкурсі на здобуття іменних стипендій Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених у 2016 році висунуто таких претендентів:

1. Атаман Юрій Олександрович, доктор медичних наук, доцент Сумського державного університету.


2. Балуєва Ольга Володимирівна, доктор економічних наук, доцент Донецького державного університету управління    (м. Маріуполь).


3. Більченко Євгенія Віталіївна, доктор культурології, професор Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова.


4. Борисюк Ірина Юріївна, доктор фармацевтичних наук, науковий співробітник Фізико-хімічного інституту ім. О. В. Богатського НАН України.


5. Василишин Роман Дмитрович, доктор сільськогосподарських наук, професор Національного університету біоресурсів і природокористування України.


6. Віхляєв Михайло Юрійович, доктор юридичних наук, виконувач обов’язків завідувача кафедри Запорізького національного університету.


7. Герасименко Анжеліка Григорівна, кандидат економічних наук, доцент Київського національного торговельно-економічного університету.


8. Гутий Богдан Володимирович, доктор ветеринарних наук, доцент Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Гжицького.


9. Драган Іван Олександрович, доктор наук з державного управління, старший науковий співробітник Академії муніципального управління.


10. Забуранна Леся Валентинівна, 22 серпня 1981 року народження, доктор економічних наук, професор Національного університету біоресурсів і природокористування України.


11. Кирилов Юрій Євгенович, кандидат економічних наук, перший проректор з науково-педагогічної роботи Державного вищого навчального закладу «Херсонський державний аграрний університет».


12. Ключник Альона Володимирівна, доктор економічних наук, виконувач обов’язків завідувача кафедри Миколаївського національного аграрного університету.


13. Козелкова Катерина Сергіївна, доктор технічних наук, професор Державного університету телекомунікацій.


14. Москаленко Олександра Миколаївна, доктор економічних наук, доцент Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».


15. Наумов Віталій Сергійович, доктор технічних наук, професор Харківського національного автомобільно-дорожнього університету.


16. Палій Анатолій Павлович, доктор ветеринарних наук, в. о. завідувача лабораторії Національного наукового центру «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини» НААН України.


17. Пирог Ольга Володимирівна, доктор економічних наук, виконувач обов’язків завідувача кафедри Національного університету «Львівська політехніка».


18. Порєв Геннадій Володимирович, доктор технічних наук, доцент Київського національного університету імені Тараса Шевченка.


19. Редько Андрій Олександрович, доктор технічних наук, професор Харківського національного університету будівництва та архітектури.


20. Севастьянов Євген Олександрович, доктор фізико-математичних наук, професор Житомирського державного університету імені Івана Франка.


21. Сидорук Тетяна Віталіївна, доктор політичних наук, професор Національного університету «Острозька академія».


22. Стежко Надія Володимирівна, кандидат економічних наук, доцент Кіровоградського національного технічного університету.


23. Щербовських Сергій Володимирович, доктор технічних наук, старший науковий співробітник Національного університету «Львівська політехніка».


Рецензії, відгуки щодо наукових праць претендентів на здобуття іменних стипендій Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених у 2016 році просимо надсилати до 1 вересня 2015-го до Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти за адресою: м. Київ, вул. Садова, 3а або на електронну адресу: shevchenko_m@rada.gov.ua.

 

Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти інформує, що відповідно до Постанови Верховної Ради України «Про Премію Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок» №775-V від 16 березня 2007 року до комітету для участі у конкурсі на присудження Премій Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок за 2015 рік надійшли такі роботи:

 

Національна академія наук


1. «Операторні методи розв’язання крайових задач для диференціальних та інтегро-диференціальних рівнянь». Претенденти: колектив співробітників Інституту математики НАН України у такому складі: Бондар Іванна Анатоліївна — кандидат фізико-математичних наук, молодший науковий співробітник; Покутний Олександр Олексійович — кандидат фізико-математичних наук, докторант.


2. «Математичне моделювання закономірностей поширення механоелектромагнітних хвиль у пористих тілах за наявності зовнішнього електричного поля». Претендент: Твардовська Софія Романівна — молодший науковий співробітник Центру математичного моделювання Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України.


3. «Побудова сучасних систем захисту в телекомунікаційних системах з застосуванням нерозкривних алгоритмів». Претендент: Марченко Віталій Анатолійович — кандидат технічних наук, старший науковий співробітник Інституту кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України.


4. «Розробка компактних електронно-вакуумних джерел випромінювання міліметрового та субміліметрового діапазонів для спектроскопії та інших додатків». Претенденти: колектив співробітників Інституту радіофізики та електроніки ім. О. Я. Усикова НАН України у такому складі: Пономаренко Сергій Станіславович — науковий співробітник; Кишко Сергій Олександрович — науковий співробітник; Ковшов Юрій Сергійович — технік 2-ї категорії.


5. «Методи визначення біофізичних та морфоструктурних показників деревостану на основі матеріалів авіаційної лідарної зйомки». Претендент: Семко Ігор Дмитрович — інженер 1-ї категорії Державної установи «Науковий центр аерокосмічних досліджень Землі Інституту геологічних наук НАН України».


6. «Розробка термостабільного алмазного полікристалічного композита для робочих елементів бурового інструменту». Претенденти: колектив співробітників Інституту надтвердих матеріалів ім.     В. М. Бакуля НАН України у такому складі: Назарчук Сергій Миколайович — кандидат технічних наук, старший науковий співробітник; Луцак Едуард Миколайович — молодший науковий співробітник.


7. «Розробка та одержання перспективних неорганічних люмінесцентних матеріалів для детекторів іонізуючого випромінювання та оптоелектроніки». Претенденти: колектив співробітників у такому складі: Дацько Юрій Миколайович — кандидат технічних наук, в. о. ученого секретаря Інституту сцинтиляційних матеріалів НАН України; Літічевський Владислав Олександрович — кандидат технічних наук, молодший науковий співробітник Інституту сцинтиляційних матеріалів НАН України; Хоменко Олена Володимирівна — кандидат хімічних наук, молодший науковий співробітник Фізико-хімічного інституту ім. О. В. Богатського НАН України.


8. «Організація керування в електроенергетичних системах України в ринкових умовах з урахуванням переходу до європейської нормативної бази». Претенденти: колектив співробітників Інституту електродинаміки НАН України у такому складі: Блінов Ігор Вікторович — кандидат технічних наук, старший науковий співробітник; Мартинюк Олександр Васильович — кандидат технічних наук, старший науковий співробітник; Танкевич Сергій Євгенійович — кандидат технічних наук, старший науковий співробітник.


9. «Створення нового обладнання для високоефективного екологічно чистого спалювання антрациту на пиловугільних ТЕС України». Претендент: Бондзик Дмитро Леонтійович — кандидат технічних наук, старший науковий співробітник Інституту вугільних енерготехнологій НАН України.


10. «Керування напівпровідниковими перетворювачами за віброакустичними сигналами». Претендент: Кузнєцов Микола Миколайович — кандидат технічних наук, старший науковий співробітник Інституту відновлюваної енергетики НАН України.


11. «Створення процесів виготовлення нейтронопоглинаючого матеріалу на основі гафнату диспрозію для ПС СУЗ підвищеної працездатності». Претенденти: колектив співробітників Національного наукового центру «Харківський фізико-технічний інститут» НАН України у такому складі: Чернов Ігор Олександрович — молодший науковий співробітник; Рудь Наталія Володимирівна — хімік-аналітик 1-ї категорії; Куштим Антон Володимирович — інженер 1-ї категорії.


12. «Новітня тектоніка території Дніпродзержинського промислового вузла та її вплив на екологічну безпеку хвостосховищ уранового виробництва». Претендент: Юськів Юлія Володимирівна — кандидат геологічних наук, науковий співробітник Державної установи «Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України».


13. «Синтез наноструктурних каліксаренових ефекторів біохімічних процесів та перспективи їх біомедичного застосування». Претендент: Родік Роман Васильович — кандидат хімічних наук, завідувач лабораторії Інституту органічної хімії НАН України.


14. «Принципи створення нових біологічно активних полімерних матеріалів та їх застосування в медицині». Претенденти: колектив співробітників Інституту хімії високомолекулярних сполук НАН України у такому складі: Толстов Олександр Леонідович — кандидат хімічних наук, старший науковий співробітник; Кулєш Дмитро Володимирович — кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник.


15. «Модуляція секреторного процесу за участю глутаматних транспортерів та рецепторів». Претенденти: колектив співробітників Інституту біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України у такому складі: Касаткіна Людмила Олександрівна — кандидат біологічних наук, науковий співробітник; Сівко Роман Віталійович — кандидат біологічних наук, молодший науковий співробітник; Крупко Ольга Олександрівна — молодший науковий співробітник.


16. «Компоненти сигнальних шляхів клітини як потенційні мішені для терапії та біомаркери для діагностики пухлин». Претенденти: колектив співробітників Інституту молекулярної біології і генетики НАН України у такому складі: Балинська Олена Вікторівна — кандидат біологічних наук, молодший науковий співробітник; Єршов Антон Вікторович — молодший науковий співробітник; Косач Вікторія Романівна — аспірант; Скороход Олександр Миколайович — кандидат біологічних наук, науковий співробітник.


17. «Морфологічні та функціональні властивості клітин наднирників новонароджених поросят при культивуванні іn vіtro нативного і кріоконсервованого біоматеріалу». Претендент: Сидоренко Ольга Сергіївна — кандидат біологічних наук, інженер 2-ї категорії Інституту проблем кріобіології і кріомедицини НАН України.


18. «Розробка нових біотехнологій отримання рідких біопалив (етанол, бутанол) другого покоління». Претенденти: колектив співробітників у такому складі: Дмитрук Олена Валеріївна — кандидат біологічних наук, молодший науковий співробітник Інституту біології клітини НАН України; Куриленко Олена Олександрівна — провідний інженер Інституту біології клітини НАН України; Тігунова Олена Олександрівна — інженер 1-ї категорії Державної установи «Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України».


19. «Стимуляція фотосинтетичної продуктивності і накопичення корисних речовин в клітинах мікроводоростей за присутності екзогенних джерел карбону». Претенденти: колектив співробітників Інституту ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН України у такому складі: Степанов Сергій Степанович — кандидат біологічних наук, науковий співробітник; Поліщук Олександр Васильович — кандидат біологічних наук, докторант; Мокросноп Вікторія Михайлівна — провідний інженер.


20. «Вивчення механізмів індукованого гербіцидами патогенезу з метою вдосконалення хімічного методу контролювання бур’янів». Претенденти: колектив співробітників Інституту фізіології рослин і генетики НАН України у такому складі: Радченко Марія Павлівна — кандидат біологічних наук, науковий співробітник; Сичук Анна Михайлівна — молодший науковий співробітник.


21. «Синекологічні засади індикації антропогенної трансформації лісових екосистем». Претенденти: колектив співробітників Інституту еволюційної екології НАН України у такому складі: Блінкова Олена Ігорівна — кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник; Іваненко Олександра Миколаївна — молодший науковий співробітник.


22. «Система ґрунт—рослина в умовах стресу: функціонування та управління». Претенденти: колектив співробітників Національного ботанічного саду ім. М. М. Гришка НАН України у такому складі: Бедернічек Тимур Юрійович — кандидат сільськогосподарських наук, науковий співробітник; Вітер Арсен Васильович — кандидат біологічних наук, науковий співробітник; Іваницька Богдана Олександрівна — кандидат біологічних наук, науковий співробітник; Росіцька Надія Василівна — провідний інженер.


23. «Оцінювання інвестиційної привабливості публічного акціонерного товариства як основа прийняття рішень про доцільність інвестування активів у сучасних умовах». Претендент: Хасанова Олена Вікторівна — в. о. молодшого наукового співробітника Інституту економіки промисловості НАН України.


24. «Реформування організаційно-економічного механізму поводження з відходами в Україні в контексті євроінтеграційних процесів». Претендент: Омельяненко Тетяна Леонідівна — кандидат економічних наук, науковий співробітник Державної установи «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України».


25. «Правовий режим факторингу». Претендент: Токунова Анастасія Володимирівна — кандидат юридичних наук, науковий співробітник Інституту економіко-правових досліджень НАН України.


26. «Підвищення конкурентоспроможності приморських регіонів України на основі кластерної моделі та інституційних важелів стимулювання зовнішньоекономічної діяльності». Претендент: Єрмакова Ольга Анатоліївна — кандидат економічних наук, старший науковий співробітник Інституту проблем ринку і економіко-екологічних досліджень НАН України.


27. «Соціально-економічний розвиток українського села: оцінка, проблеми, перспективи». Претенденти: колектив співробітників у такому складі: Пелехатий Андрій Олегович — кандидат економічних наук, молодший науковий співробітник Державної установи «Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України»; Максименко Анна Олександрівна — кандидат соціологічних наук, молодший науковий співробітник Державної установи «Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України»; Крупін Віталій Євгенійович — кандидат економічних наук, спеціаліст з моделювання Інституту розвитку села та сільського господарства Польської академії наук.


28. «Інноваційні виміри соціального партнерства в контексті реформування соціальної сфери в Україні». Претендент: Звонар Віктор Павлович — кандидат економічних наук, старший науковий співробітник Інституту демографії та соціальних досліджень ім.    М. В. Птухи НАН України.


Національна академія аграрних наук


29. «Організаційно-економічний механізм державного регулювання інтеграції в агропромисловому виробництві». Претендент: Єкель Ганна Володимирівна — кандидат економічних наук, старший науковий співробітник Національного наукового центру «Інститут землеробства НААН».


30. «Оптимальні агрофізичні властивості посівного шару чорнозему типового як основа новітніх вимог до технології і технологічного знаряддя передпосівного обробітку». Претендент: Крилач Світлана Іванівна — молодший науковий співробітник Національного наукового центру «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О. Н. Соколовського».


31. «Технологія вирощування міскантусу для виробництва біопалива». Претендент: Квак Володимир Михайлович — кандидат сільськогосподарських наук, завідувач сектору Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН.


32. «Фізіологічна безпечність бобів сої традиційної і генетично модифікованої у живленні тварин різних поколінь». Претендент: Долайчук Ольга Павлівна — кандидат біологічних наук, науковий співробітник Інституту біології тварин НААН.


Міністерство освіти і науки


33. «Довговічність легкового автомобіля» — робота. Претендент: Биков Олексій Михайлович — кандидат технічних наук, доцент Харківського національного автомобільно-дорожнього університету.


34. «Життя населення Житомирсько-Вінницького регіону в умовах нацистської окупації (1941—1944 роки)» — цикл наукових праць. Претендент: Стельникович Сергій Володимирович — кандидат історичних наук, доцент Житомирського державного університету імені Івана Франка.


35. «Новітні матеріали на основі кераміки, інтерметалічних та халькогенідних напівпровідників для енергоефективних мультифункціональних систем» — цикл наукових праць. Претенденти: Ромака Віталій Володимирович — кандидат хімічних наук, докторант Національного університету «Львівська політехніка»; Клим Галина Іванівна — кандидат фізико-математичних наук, докторант Національного університету «Львівська політехніка».


36. «Особливості планування підготовки юних спортсменок з урахуванням рівня їх біологічного дозрівання (на прикладі баскетболу)» — робота. Претендент: Маслова Олена Володимирівна — кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент Національного університету фізичного виховання і спорту України.


37. «Оптимізація азотного живлення тритикале ярого на чорноземі опідзоленому правобережного лісостепу України». Претендент: Любич Віталій Володимирович — кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри технології зберігання і переробки зерна Уманського національного університету садівництва.


38. «Оптимізація мікронутрієнтного складу геродієтичних м’ясних виробів» — робота. Претендент: Галенко Олег Олександрович — кандидат технічних наук, асистент Національного університету харчових технологій.


39. «Оцінювання компонентів портфеля проектів соціально-економічного розвитку громад на основі інтроформаційної моделі» — цикл наукових праць. Претендент: Євдокимова Альона Вікторівна — кандидат технічних наук, асистент Сумського державного університету.


40. «Розробка і впровадження нового обладнання та енергозберігаючих технологій виробництва і відновлення деталей» — цикл наукових праць. Автори: Пасько Наталія Сергіївна — кандидат технічних наук, старший викладач Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. Петра Василенка; Рибалко Іван Миколайович — кандидат технічних наук, асистент Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. Петра Василенка; Плугатарьов Артем Валентинович — аспірант Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. Петра Василенка.


41. «Розробка методів автоматизованого призначення режимів оброблення концентрованими джерелами енергії» — робота. Претенденти: Гарін Вадим Олегович — кандидат технічних наук, науковий співробітник Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»; Трифонов Олег Валерійович — кандидат технічних наук, старший викладач Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»; Брега Дмитро Андрійович — кандидат технічних наук, доцент Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут».


42. «Розроблення епоксидних нанокомпозитів та захисних покриттів з підвищеними експлуатаційними характеристиками» — цикл наукових праць. Претенденти: Сапронов Олександр Олександрович — кандидат технічних наук, старший викладач Херсонської державної морської академії; Браїло Микола Володимирович — старший викладач Херсонської державної морської академії; Скирденко Вадим Олегович — асистент Херсонської державної морської академії; Богдан Алла Петрівна — асистент Херсонської державної морської академії.


43. «Розроблення науково-практичних положень концепції переходу до «зеленої» економіки» — цикл наукових праць. Претендент: Бурлакова Ірина Михайлівна — кандидат економічних наук, старший викладач Сумського державного університету.


44. «Синтез та дослідження фізико-хімічних властивостей нових функціональних матеріалів багатоцільового призначення» — робота. Претенденти: Гудь Володимир Миколайович — кандидат фізико-математичних наук, доцент Національного університету водного господарства та природокористування; Мороз Микола Володимирович — кандидат фізико-математичних наук, доцент Національного університету водного господарства та природокористування; Хіст Вікторія Володимирівна — кандидат фізико-математичних наук, старший викладач Національного університету водного господарства та природокористування.


45. «Синтез, структура та люмінесценція оксидних сполук цирконію та бісмуту» — цикл наукових праць. Претенденти: Чорній Віталій Петрович — кандидат фізико-математичних наук, інженер І категорії Київського національного університету імені Тараса Шевченка; Теребіленко Катерина Володимирівна — кандидат хімічних наук, асистент Київського національного університету імені Тараса Шевченка.


46. «Сучасна парадигма управління монорозвиненими територіями кластерного типу (на прикладі сфери туризму та рекреації Закарпатської області)» — цикл наукових праць. Претенденти: Смочко Наталія Михайлівна — кандидат географічних наук, доцент Мукачівського державного університету; Маслиган Олена Олександрівна — кандидат економічних наук, доцент Мукачівського державного університету.


47. «Термоелектричні сенсори теплового потоку та прилади на їх основі для медичної діагностики» — робота. Претендент: Кобилянський Роман Романович — кандидат фізико-математичних наук, науковий співробітник Інституту термоелектрики Національної академії наук України та Міністерства освіти і науки України.


48. «Технології знезараження зернових в електричному полі високої напруженості» — робота. Претендент: Усенко Сергій Миколайович — кандидат технічних наук, доцент Національного університету біоресурсів і природокористування України.


49. «Управління інноваційними енергозберігаючими проектами в житловому будівництві» — робота. Претендент: Ратушняк Ольга Георгіївна — кандидат технічних наук, доцент Вінницького національного технічного університету.


50. «Фізико-хімічні основи технології наноструктурованих функціональних покриттів для мікроелектроніки та засобів зв’язку» — робота. Претенденти: Глушкова Марина Олександрівна — кандидат технічних наук, асистент Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»; Проскурін Микола Миколайович — кандидат технічних наук, молодший науковий співробітник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут».


51. «Фінансово-інституційні чинники модернізації національної економіки» — цикл наукових праць. Претендент: Вірченко Володимир Віталійович — кандидат економічних наук, доцент Київського національного університету імені Тараса Шевченка.


52. «Фітонематоди хмелю та контроль їх чисельності» — робота. Претендент: Бабич Олександр Анатолійович — кандидат біологічних наук, доцент Національного університету біоресурсів і природокористування України.


53. «Чисельне моделювання пружних нестаціонарних коливань просторових тіл із тріщинами на основі напіваналітичного методу скінчених елементів» — робота. Претендент: Вабіщевич Максим Олегович — кандидат технічних наук, молодший науковий співробітник Київського національного університету будівництва і архітектури.
Міністерство внутрішніх справ України


54. «Кримінальна відповідальність за злочини, вчинені організованими злочинними об’єднаннями» — цикл наукових праць. Претендент: Вознюк Андрій Андрійович — провідний науковий співробітник наукової лабораторії з проблем досудового розслідування Навчально-наукового інституту підготовки фахівців для підрозділів слідства та кримінальної міліції Національної академії внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник.


55. «Запобігання насильницьким злочинам проти працівників органів внутрішніх справ України». Претендент: Гладкова Євгенія Олексіївна — старший науковий співробітник науково-дослідної лабораторії з проблем протидії злочинності Навчально-наукового інституту підготовки фахівців для підрозділів кримінальної міліції Харківського національного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук.


56. «Філософсько-правова інтерпретація корупції як форми девіантної поведінки людини». Претендент: Кісель Роман-Володимир В’ячеславович — доцент кафедри адміністративно-правових дисциплін юридичного факультету Львівського державного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук.


57. «Науково-практичні основи попередження, виявлення та припинення кримінальних правопорушень у сфері страхування» — цикл наукових праць. Претендент: Заєць Олександр Михайлович — доцент кафедри конституційного та міжнародного права Одеського державного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук.


58. «Теоретико-прикладні проблеми звільнення від покарання та його відбування за кримінальним правом України» — цикл наукових праць. Претендент: Письменський Євген Олександрович — начальник кафедри загальноюридичних дисциплін Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка, доктор юридичних наук, доцент.


Рецензії, відгуки та зауваження до зазначених робіт просимо надсилати до 1 вересня 2015 року до Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти за адресою: м. Київ, вул. Садова, 3а або на електронну адресу: 
shevchenko_m@rada.gov.ua.