Децентралізація та демократизація енергетичних систем — один із глобальних процесів, що швидко набирає обертів у розвинутих країнах. Колишні пасивні споживачі тепер часто є власниками сонячних електростанцій та систем накопичення і грають щоразу вагомішу роль на енергетичних ринках. Цього нового гравця енергетичних ринків називають prosumer, оскільки він комбінує риси споживача (consumer) та виробника (producer).

На цьому процес децентралізації не завершується. Сама архітектура електромереж переживає фундаментальні зміни. Дедалі більше учасників -— від самоорганізованих груп споживачів до корпоративних центрів, лікарень, військових та університетських містечок — розгортають власні мікромережі (microgrids), що мають внутрішні потужності для генерації електроенергії та можуть існувати і в режимі приєднання до наявних мереж, і в «острівному режимі».
Мікромережі — наступний логічний крок у розвитку енергосистем. Вони дають змогу підвищувати надійність та стійкість енергосистем, сприяють локалізації виробництва та споживання електроенергії. Крім того, мікромережі створюють перед-
умови для появи гнучкіших бізнес-моделей і цілих нових ніш бізнесу в галузі, яку свого часу було проголошено «природною монополією».
Поява таких гравців породжує цілу низку нових викликів, зокрема й регуляторних. Наявні регулятори дуже часто стикаються з питаннями, що не виникали у світі, де є пасивні споживачі та «природні монополії». Одне з них — як регулювати мікромережі, зокрема ті, що належать приєднаним споживачам. Не менш гострими є питання регулювання стосунків мікромережі з іншими мережами, зокрема мережами наявних монополістів.
Саме на ці запитання намагалися дати відповідь представники Greencubator разом із партнерами, презентуючи дослідження світового досвіду використання та регулювання мікромереж і даючи рекомендації для регулювання мікромереж в Україні. Дослідження представили його автори — Андрій Зінченко (greencubator), Юлія Усенко (Всеукраїнська Агенція Інвестицій та Сталого Розвитку), Віктор Буток (незалежний експерт) та Олексій Михайленко (Clean Energy Lab).

Вл. інф.
(за матеріалами Greencubator).