В сучасних реаліях державного життя публічне право вимагає глибокої аналітичної роботи вчених, які займаються цією проблематикою.